Infrastructure

STARX Consulting har personalen att sätta in vid stora eller små migreringsprojekt/ standardiseringsprojekt.

IT-standardisering är en strategi för att minimera den totala ägandekostnaden (TCO – Total Cost of Ownership) inom organisationer, men också ett ramverk för hur företag önskar arbeta med IT.

Genom att upprätthålla hårdvara och mjukvara konsekvent över organisationen minskas risker av inkompatibilitet, licenskostnader kan hållas på ett minimum och supportorganisationen kan enklare hantera incidenter. Att införa en standard kan understödja företaget att effektivisera IT-infrastrukturen, förenkla beslutstagande och minimera anskaffnings-/ underhållskostnader.

STARX Consulting kan bistå er organisation vid implementeringen av ny standardplattform som är pålitlig, flexibel, säker och som erbjuder den kontroll som krävs för en effektiv IT-organisation.

Fördelar med en standardplattform:

Hårdvara/ Mjukvara. Hårdvaru- och mjukvaruleverantörer förändrar sitt utbud konstant. Det betyder att den hårdvara/ mjukvara ni köpt in snabbt kan bli föråldrad. Genom att förvalta hårdvara/ mjukvara centralt och försäkra att alla är på samma plattform så undviks kompatibilitetsproblem och osäkerhet om vad som skall användas. Att minska redundant mjukvara/ hårdvara och effektivisera arbetet i verksamheten är lika angeläget.

Anta standardiserade rutiner och processer. Manualer och föreskrifter kan anpassas till den standard företaget valt att arbeta utefter. Därmed blir organisationen förutsägbar och kan riktas mot de målsättningar som satts upp, samt att nya medarbetare och företag introduceras snabbt och effektivt i ert arbetssätt/ företagskultur.

Använda system management verktyg. Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Microsoft Deployment Toolkit (MDT) och andra verktyg kan bistå er IT-avdelning genom att automatisera utskick av program, uppdateringar, policy och erbjuda kontroll över IT-miljön. System Center Operations Manager (SCOM) kan användas för övervakning av infrastrukturens hälsa.

Identifiera icke standardlösningar så att de kan adresseras på ett korrekt sätt. Om det finns specialapplikationer eller andra tekniska lösningar som kräver en egen kanal mot en specifik supportorganisation eller process så är det viktigt att urskilja vilka de är och hur organisationen skall hanterar dem.